Đọc Truyện Sủng Vật Của Lão Hắc [Hắc Miêu] - GICUNGCO.ORG

Nguyên tác: Emily Ton Wordpress
Văn Án: Cốt truyện được viết về một phong tục của người Miên ở vùng núi Trung Quốc, phong tục gọi là Minh Hồn này nói về việc tổ chức một lễ cưới cho người đã chết cùng người còn sống, thường là chọn những cô gái mới lớn đem đi kết hôn với thi thể đã chưa nhưng chưa được thành thân...
Thể Loại: Minh Hôn quỷ dị, lãng mạn, thân thoại, SM, H++
Nhân vật chính: Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao
Vài nhân vật phụ khác như: Trần Kha, Trịnh Đan Ny, Trương Hân, Vương Dịch,...

Truyện đang xem

Về tác giả