Đọc Truyện SukHoon| Crazy Love - GICUNGCO.ORG

"Ông Hyunsuk với anh Jihoon lại chia tay à? "

"Ôi dào chuyện thường ở huyện ấy mà. "

"Đoán xem bao lâu thì họ quay lại? "

"Hmm chắc là sau 2 ngày nỉ non của ông Hyunsuk. "

"Gì mà kì khôi thế? "

"Vì cả hai người đều kì khôi nên mới yêu nhau đó. "

Choi Hyunsuk × Park Jihoon và hội anh em cây khế✔

Text fic ✔

Cả câu chuyện là một mớ bồng bông khó hiểu của SukHoon✔

Ở nơi đây liêm sỉ và nghị lực không được tìm thấy✔

Phù hợp với lứa tuổi xanh mơn mởn mùa hè cho đến vàng rịu như chiếc lá ngày thu✔

DONE✔

Truyện đang xem

Về tác giả