Đọc Truyện sư thúc người người thực cuồng dã (np-sư đồ-end) - GICUNGCO.ORG

Bảy thanh trường kiếm, tiếu ngạo giang hồ,

Vì chỉ là bọn hắn trong tim thiếu nữ

….

Thất kiếm hội tụ, chỉ vì mỹ nhân tiếu

Kiếm khí như hồng, nhi nữ tình trường như ca.

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 7,393,082

Luợt xem: 4,990,162

Luợt xem: 1,631,504

Luợt xem: 6,515,730

Luợt xem: 22,945,273