Đọc Truyện [Song-Yết, Nữ phụ] Nam chính mau cút!!! - GICUNGCO.ORG

Thể loại: Xuyên sách, Hiện đại, hắc bang, lãng mạn, HE

Tình trạng: Hoàn thành

Tác giả: Bình Minh

Nội dung:

Kiều Song Tử vốn là một sát thủ của một tổ chức được đào tạo từ rất nhỏ, cô kiếm sống bằng việc giết người để có thể bảo vệ em có gái. Trong một lần tai nạn, Kiều Song Tử bị xuyên vào một nhân vật trong cuốn truyện mà chính em em gái viết. Một nhân vật cùng tên với cô nhưng lại là nữ phụ. Kiều Song Tử phải làm gì để thoát khỏi những tình huống kì lạ không theo nguyên tác cứ liên tục ập xuống?

Lưu ý: Anti Song-Yết thì click back nhé

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 1,581,792

Luợt xem: 15,138,665

Luợt xem: 2,815,931

Luợt xem: 39,934,897

Luợt xem: 73,635,139

Luợt xem: 5,997,014

Luợt xem: 37,427,708

Luợt xem: 45,626,509

Luợt xem: 145,749,460