Đọc Truyện Sometimes! - GICUNGCO.ORG

"Đôi khi anh hay mơ về chúng ta của sau này."


Warning:

Tất cả những chi tiết và tình huống truyện đều không có thật.

Mong mọi người cân nhắc trước khi đọc.

Xin chân thành cảm ơn!

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 17,375,914

Luợt xem: 42,342,864

Luợt xem: 2,221,241

Luợt xem: 1,610,987

Luợt xem: 5,972,446

Luợt xem: 736,431