Đọc Truyện Sirius x James  - GICUNGCO.ORG

Tác Giả : Lãnh Tình Điệp , Tea1991
Tôi Chỉ Là Người Viết Lại Vui Lòng Không Mang Đi Khi Chưa Có Sự Đồng Ý Của Tác Giả
XIN LƯU LẠI Ý TÔI CHỈ LÀ NGƯỜI VIẾT Truyện này đã được có từ năm 2015, và hiện không liên lạc cho tác giả được nữa. Nên nếu tác giả thấy bản reup này và không cho phép reup tôi sẽ thông báo hoặc xóa truyện
Chỉ đăng ở Wattpad và WordPress ( nói cho vui thôi chứ đăng ở đâu là quyền của tác giả gốc :v)

Truyện đang xem

Về tác giả