Đọc Truyện [SHORTFIC][NOMIN]KHÔNG TẠM BIỆT - GICUNGCO.ORG

Người kể chuyện : Bun
Rating: 16
Nhân vật: Lee Jeno x Na Jaemin
Thể loại: đời thường, nhân vật đã chết, có liên quan đến tự tử, cân nhắc trước khi đọc.
Lưu ý: Mọi tính cách của nhân vật và diễn biến trong truyện hoàn toàn thuộc trí tưởng tượng của mình.[Người tôi yêu tự tử vào sinh nhật của em ấy.]

Truyện đang xem

Về tác giả