Đọc Truyện [SHORTFIC][NOMIN] But bad boy brings heaven to you - GICUNGCO.ORG

Người kể chuyện : Bun
Rating: mọi lứa tuổi
Nhân vật: Lee Jeno x Na Jaemin
Thể loại: đời thường, có một vài cảnh hơi "nóng", cân nhắc trước khi đọc.
Lưu ý: Mọi tính cách của nhân vật và diễn biến trong truyện hoàn toàn thuộc trí tưởng tượng của mình.["Tin trai đểu sẽ thay đổi vì mình cũng như ngồi giữa sân bay mà chờ tàu hoả ấy, tóm lại là vô vọng..."]

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 1,253,946

Luợt xem: 541,743

Luợt xem: 1,353,559

Luợt xem: 796,870

Luợt xem: 147,338

Luợt xem: 389,428

Luợt xem: 1,707,674

Luợt xem: 200,430