Đọc Truyện [Shortfic 赞就丸了] Para Sempre Mano - GICUNGCO.ORG

Couple: Santa x Rikimaru

Thể loại: giới giải trí, ngụy hiện thực, ngọt, HE.

Note: Just fanfic, vui lòng không áp dụng lên người thật.

Cảnh báo OOC.

Truyện đang xem

Về tác giả