Đọc Truyện seungpyo ; hansang ; hwangmini | dream for you - GICUNGCO.ORG

'em đừng gọi tôi là chú nữa'
'nhưng chú hơn dongpyo 8 tuổi đấy'

'này đồng chí lee eunsang, để nghị đồng chứ để ý anh một chút'
'không anh ơi. thính động miễn đớp'

'kang minhee là cái đồ đáng yêu'
'hwang yunseong là cái đồ mặt dày'

↳ insta for life

01022020: the 1st #seungpyo

Truyện đang xem

Về tác giả