Đọc Truyện saranghae|text| [kr x ndln] - GICUNGCO.ORG

là anh đã để ý em ngay từ đầu, vì vậy sau này vẫn chỉ muốn dõi theo em...

____________________________

nhân vật là họ, ý tưởng là của tôi
Karik x Lan Ngọc. ko thích có thể clickback
Vui lòng không mang truyện của mình đi đâu ạ

Truyện đang xem

Về tác giả