Đọc Truyện Rằm Tháng Bảy - có thờ có thiêng. - GICUNGCO.ORG

Một mùa cô hồn quá đỗi ghê rợn, những sự mất mát kinh dị của gia đình chị Tươi ám ảnh lấy hai đứa trẻ cả cuộc đời.

Truyện đang xem

Về tác giả