Đọc Truyện QUÝ NGÀI VANTE | Taekook - GICUNGCO.ORG

Kim Taehyung đích thị là một quả lựu đạn và Jeon Jungkook chính là chốt an toàn độc nhất. Muốn thử một chút cảm giác mạnh? Rút chốt an toàn! Để kim hoả chọc vào hạt lửa và...Kim Taehyung sẽ nổ tung.

Khai màn cho vở bi kịch tàn khốc nhất...

.
...

Highest Rank #1 in vkook
#1 in bangtan
#1 in bts
#2 in taekook
#2 in jungkook
#2 in taehyung
#2 in action
...

Cover By @Taechetos

Truyện đang xem

Về tác giả