Đọc Truyện PHONY [ALLTAKE] - GICUNGCO.ORG

Sống trong một thế giới đầy rẫy sự giả dối, liệu rằng tôi còn có thể là chính mình nữa hay không?
Chẳng ai có thể cứu tôi cả, kể cả chính bản thân mình.

Tác giả: Campo_Fiorito

Ngày viết: 15/11/2022

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 2,976,321

Luợt xem: 7,724,203

Luợt xem: 4,669,649

Luợt xem: 17,376,123

Luợt xem: 1,611,037

Luợt xem: 4,762,917