Đọc Truyện Phiếu điểm - GICUNGCO.ORG

Đây là câu chuyện không có thật. Có thể, một số tình tiết trong truyện sẽ giống với tình tiết trong bộ truyện nào đó. Nếu có thì cho mình xin lỗi nhé.
Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ truyện đầu tay của mình. Mình cảm ơn nhiều.

Truyện đang xem

Về tác giả