Đọc Truyện [Osomatsu-san - Fanfic] SAD-MATSU - GICUNGCO.ORG

"Khi tôi nghĩ, tôi muốn giết tất cả, tôi đã đắn đo rất nhiều. Vì tôi vừa yêu họ, cũng muốn GIẾT họ."

Truyện đang xem

Về tác giả