Đọc Truyện [Osomatsu-san - Fanfic] SAD-MATSU - GICUNGCO.ORG

"Khi tôi nghĩ, tôi muốn giết tất cả, tôi đã đắn đo rất nhiều. Vì tôi vừa yêu họ, cũng muốn GIẾT họ."

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 73,592,496

Luợt xem: 5,995,022

Luợt xem: 145,632,430

Luợt xem: 37,391,171

Luợt xem: 39,922,483

Luợt xem: 224,027,863

Luợt xem: 1,580,670

Luợt xem: 15,133,022

Luợt xem: 45,598,423