Đọc Truyện [Osomatsu-san - Fanfic][KaraIchi] Thanh xuân nợ tôi một Ichimatsu hạnh phúc - GICUNGCO.ORG

"Có lẽ trên thế giới, người yêu bạn nhất không phải là người trao trọn cho bạn cả cuộc đời, mà là người đau khi bạn bị tổn thương. Tôi cũng thế, tôi đau khi thấy em không vui vẻ."

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 39,753,166

Luợt xem: 10,473,401

Luợt xem: 1,568,084

Luợt xem: 6,808,176

Luợt xem: 223,979,422

Luợt xem: 25,568,222

Luợt xem: 11,391,667

Luợt xem: 5,969,373

Luợt xem: 45,255,727