Đọc Truyện [ONESHOT][NOMIN] Take you home, my Cherish Cat  - GICUNGCO.ORG

Người kể chuyện: Bun
Rating: mọi lứa tuổi
Thể loại: Na Jaemin x Lee Jeno, sinh viên, ngọt ngào, đời thường
Lưu ý: Mọi tính cách của nhân vật và diễn biến trong truyện hoàn toàn thuộc trí tưởng tượng của mình. Cân nhắc trước khi đọc.


(Jeno chẳng hề thích việc Jaemin có người đưa về nhà, nếu người ấy chẳng phải là Jeno.

Dù có bận rộn công việc đến mấy và đường đi làm thêm của hai người có ngược nhau thế nào đi nữa, Jeno vẫn nhất quyết lặn lội đèo Jaemin về bằng được)

Truyện đang xem

Về tác giả