Đọc Truyện [ONESHOT][NOMIN] Bartender & Vampire - GICUNGCO.ORG

Người kể chuyện: Bun
Rating: NC-18
Thể loại: Ma cà rồng Jaemin x Người thường(?) bartender Jeno, có nói về giết chóc, máu me, tình dục (daddy kink, nipple piercing,..).
Lưu ý: Mọi tính cách của nhân vật và diễn biến trong truyện hoàn toàn thuộc trí tưởng tượng của mình. Cân nhắc trước khi đọc.


[Jaemin là một ma cà rồng thi thoảng lại muốn chết.

Bạn biết đấy, ma cà rồng là loài bất tử, còn luôn thiếu ngủ thiếu ăn, nên tính tình vừa khó chịu lại còn bi quan cũng là điều dễ hiểu.]

Truyện đang xem

Về tác giả