Đọc Truyện [ONESHOT][MARKHYUCK] Đến đây thôi - GICUNGCO.ORG

Người kể chuyện : Bun
Rating: mọi lứa tuổi
Nhân vật: Lee Mark x Lee Donghyuck, có sự xuất hiện của Kim Jungwoo
Thể loại: idolxidol, đời thường.
Lưu ý: Mọi tính cách của nhân vật và diễn biến trong truyện hoàn toàn thuộc trí tưởng tượng của mình.

"Maybe we are not in love.
We are just in pain."

Truyện đang xem

Về tác giả