Đọc Truyện [Oneshot] Đợi chờ - GICUNGCO.ORG

Về mối tình dai dẳng, về sự đợi chờ không có hồi kết của người con gái họ Tần với vị Thượng hoàng nhà Trần.
------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả: Võ Hạ Thu
Bìa: Hoa Tử Liên (Xuân Mộng Kỷ Quán)
Banner chương: GA93 (Black Cat Team)

Truyện đang xem

Về tác giả