Đọc Truyện Om Mani Padme Hum - Ý Nghĩa Thần Chú Lục Đại Tự Minh Chân Ngôn - GICUNGCO.ORG

Tôi muốn thảo luận chút ít về ý nghĩa của thần chú OM MANI PADME HUM. Mani tượng trưng cho phương tiện và padme tượng trưng cho trí tuệ. Nói cách khác, hai từ này gồm chứa toàn bộ con đường được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khám phá; toàn bộ con đường tiệm thứ dẫn tới giác ngộ..
Lạt Ma ZOPA RINPOCHE (THANH LIÊN dịch)
© 2008-2018 Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ
Nguồn: giacngo.vn

Truyện đang xem

Về tác giả