Đọc Truyện [NT] Thiệu hoa vì quân gả - Hoa Nhật Phi. - GICUNGCO.ORG

Nàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, nhà chồng tựu không thể chờ đợi được liền thế thân nàng tái giá đều tìm xong rồi. Lặp lại cả đời, nàng lại không muốn sống chật vật như vậy, chỉ muốn coi trọng chính mình có được hết thảy, không bị người xâm chiếm, hành hạ thượng hạng, cứu tỷ muội, thu hoạch trung khuyển tướng công, cả đời trôi chảy, khí phách bên cạnh rò.

Nội dung nhãn hiệu: Trọng sinh cuộc sống áo vải

Tìm tòi mấu chốt chữ: Vai chính: ┃ vai phụ: ┃ khác:

Truyện đang xem

Về tác giả