Đọc Truyện Nông môn y hương: Hoàng thúc thỉnh tự trọng - GICUNGCO.ORG

Tác giả: Thủy Vô Hạ
Converter: noline412
TTV: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=145426

Văn án:

Xuyên không đến nghèo rớt mồng tơi nhà mới,

Thiếu nữ Bạch Đường gặp phải đệ muội bị gán nợ,

Cha mẹ sống không bằng chết quẫn cảnh,

Quyết tâm muốn phấn đấu làm giàu bôn thường thường bậc trung,

Trồng dưa được dưa, trồng rau được rau,

Trồng rau dại, làm dược thiện,

Trồng ra cái hoàng thúc, vẫn là chạy trước thì hơn!

Một câu nói văn án: Đó là một nông gia nhỏ y nữ bôn chạy ở mĩ nam thêm mỹ thực trên đường chuyện xưa.

Truyện đang xem

Về tác giả