Đọc Truyện [NoMin] Những mẩu truyện ngắn - GICUNGCO.ORG

Tổng hợp những mẩu truyện nhỏ (từ 3-500 chữ) và hoàn toàn không liên quan đến nhau mà mình dành cho NoMin.

Có kể lể tâm sự, có ngọt ngào vui vẻ, cũng có buồn thương, mỗi thứ một chút.

Cũng có khi mình sẽ lấy những mẩu truyện nhỏ này để trực tiếp phát triển trong các fic khác của mình.

Chúc mọi người đọc vui 💖

Truyện đang xem

Về tác giả