Đọc Truyện Nomin | dăm ba câu chuyện tình yêu chẳng lãng mạng bằng chúng mình - GICUNGCO.ORG

Một series oneshot của Nomin

"Tình cảm của hai bạn ý với mình là thứ gì đấy đáng yêu nhất thế giới -một con tác giả 5 điểm kiểm tra văn suốt mấy năm cấp 3 cho hay"

Truyện đang xem

Về tác giả