Đọc Truyện Những câu nói hay trong Anime - Manga - GICUNGCO.ORG

hầu như là sưu tầm. mang ra ngoài ghi cre giúp tớ vì đây là công sức của tớ ngồi gõ máy :3
so enjoy nhớ để lại cho tớ vote nhé
yêu thương nhiều lắm lắm <3

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 148,767

Luợt xem: 137,090

Luợt xem: 320,081

Luợt xem: 4,412,673

Luợt xem: 501,074

Luợt xem: 164,969

Luợt xem: 938,237

Luợt xem: 109,468,417

Luợt xem: 252,158

Luợt xem: 157,314