Đọc Truyện Những câu nói hay trong Anime - Manga - GICUNGCO.ORG

hầu như là sưu tầm. mang ra ngoài ghi cre giúp tớ vì đây là công sức của tớ ngồi gõ máy :3
so enjoy nhớ để lại cho tớ vote nhé
yêu thương nhiều lắm lắm <3

Truyện đang xem

Về tác giả