Đọc Truyện NHỮNG CÂU NÓI ĐAU LÒNG NHƯNG ĐẦY THỰC TẾ CỦA BANGTAN - GICUNGCO.ORG

Nguồn: Troll Bangtan Boys Vietnamese Fanpage (1- 34) và một số page khác.

Mình thấy những câu nói này của các thành viên BTS rất có ý nghĩa nên chia sẻ lên đây để mọi người cùng xem.

Hi vọng, sau khi đọc, tình cảm mọi người dành cho 7 chẻ ngày càng nhiều, ngày càng sâu đậm.

~Hàn Thiên Anh~

Truyện đang xem

Về tác giả