Đọc Truyện Nhàn Vân công tử - Vu Tình (Full+Phiên ngoại) - GICUNGCO.ORG

Trích lời tác giả Vu tình:

Ta viết "Công tử Nhàn Vân" với mục đích: Xem xong, trong lòng là một cảm giác trời trong nắng ấm, cảnh vật sáng ngời. Tin ta đi, ta tuyệt đối không phải loại tác giả thích viết bi kịch. Ta chỉ thích viết loại tiểu thuyết trời trong nắng ấm mà thôi!

Truyện trong top 50 ngôn tình hay nhất TQ!

Nguồn: ebook

Truyện đang xem

Về tác giả