Đọc Truyện Người Mẹ Quỷ  - GICUNGCO.ORG

Tình trạng: HOÀN THÀNH

#Nguồn sưu tập facebook

NGƯỜI MẸ QUỶ

Tác giả: Trường Lê

Câu truyện được viết lại dựa trên những lời kể của người bốc mộ tên Tư về người thầy Tàu của ông, câu truyện bắt đầu khi 2 thầy trò đi bốc mộ ở một ngôi làng nghèo ở Thanh Hóa, cho một gia chủ có tên Phúc...

Bạn có tin Cương Thi là có thật, làm sao để thầy trò ông Tư bốc mộ bắt được cương thi đó, để ngôi làng tránh được họa diệt vong?

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 4,990,038

Luợt xem: 22,944,018

Luợt xem: 6,514,373

Luợt xem: 1,629,854

Luợt xem: 7,392,513