Đọc Truyện ngôi mộ - GICUNGCO.ORG

gã cho đi một trái tim, ả lại cho đi cả niềm tin sống.
gã cho đi một cuộc đời, ả lại cho đi cả một nỗi nhớ.

đến sau cùng, thứ trơ trọi lạnh lẽo ở lại chỉ là một ngôi mộ.

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 5,514

Luợt xem: 3,232

Luợt xem: 40,580

Luợt xem: 181,273

Luợt xem: 7,295

Luợt xem: 5,757

Luợt xem: 11,625

Luợt xem: 7,279

Luợt xem: 2,190

Luợt xem: 4,046