Đọc Truyện ngôi mộ - GICUNGCO.ORG

gã cho đi một trái tim, ả lại cho đi cả niềm tin sống.
gã cho đi một cuộc đời, ả lại cho đi cả một nỗi nhớ.

đến sau cùng, thứ trơ trọi lạnh lẽo ở lại chỉ là một ngôi mộ.

Truyện đang xem

Về tác giả