Đọc Truyện Ngốc ngốc tiểu thần bộ - GICUNGCO.ORG

Ngốc Ngốc tiểu thần bộ
Tác giả : Nhĩ Nhã
Tớ coppy tại wordpress của vũ hiên thanh thanh, tử hắc cung.
Eđit+Beta: Hạ (từ chương 1-76)
Eđit: Cin, Beta:Jasmin (từ chương 77- hết)

Truyện đang xem

Về tác giả