Đọc Truyện Ngốc ngốc tiểu thần bộ - GICUNGCO.ORG

Ngốc Ngốc tiểu thần bộ
Tác giả : Nhĩ Nhã
Tớ coppy tại wordpress của vũ hiên thanh thanh, tử hắc cung.
Eđit+Beta: Hạ (từ chương 1-76)
Eđit: Cin, Beta:Jasmin (từ chương 77- hết)

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 6,514,589

Luợt xem: 4,990,049

Luợt xem: 1,630,148

Luợt xem: 7,392,593

Luợt xem: 22,944,197