Đọc Truyện Ngốc ngốc tiểu thần bộ - GICUNGCO.ORG

Ngốc Ngốc tiểu thần bộ
Tác giả : Nhĩ Nhã
Tớ coppy tại wordpress của vũ hiên thanh thanh, tử hắc cung.
Eđit+Beta: Hạ (từ chương 1-76)
Eđit: Cin, Beta:Jasmin (từ chương 77- hết)

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 1,640,740

Luợt xem: 17,467,329

Luợt xem: 2,286,495

Luợt xem: 7,793,320

Luợt xem: 745,365

Luợt xem: 6,006,771