Đọc Truyện Ngộ Không, ta yêu ngươi! - GICUNGCO.ORG

Mạn phép viết tiếp Mộng về tây du yêu thượng tôn ngộ không của Lưu Quang Phiêu Phiêu, mạn phép mượn luôn nhân vật và cốt truyện , phần này là chuyện mình viết theo tưởng tượng của mình, phần truyện của tác giả đã bị drop. Có j không phải xin bỏ qua.

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 45,240,452

Luợt xem: 144,159,112

Luợt xem: 39,744,027

Luợt xem: 72,935,521

Luợt xem: 11,361,459

Luợt xem: 1,567,256

Luợt xem: 25,560,862

Luợt xem: 223,977,131

Luợt xem: 5,968,201