Đọc Truyện Ngày Tháng Giữ Mạng Bên Husky - GICUNGCO.ORG

Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường

Editor: Aries

Văn án

Chu Lê xuyên vào một quyển ngọt sủng văn

Câu chuyện sủng ngọt văn kể chính là nam chính bệnh kiều biến thành chó bị côn đồ ngược đãi, sau đó được nữ chính cứu, cùng nữ chính chung thành quyến thuộc

Số Chu Lê không tốt, xuyên thành tên côn đồ ngược đãi động vật kia

Lúc cậu xuyên tới, một chân đang đạp lên trên đầu chó

Nhìn con chó chỉ còn hơi thở thoi thóp, ngẫm lại thiết lập của nam chính, cậu phát hiện mình cách "qua đời tại chỗ" chỉ có khoảng cách một con cờ hó như vậy

Truyện đang xem

Về tác giả