Đọc Truyện [Ngắn] Tai Tinh Hãn Tuyết - GICUNGCO.ORG

Ta chào đời vào một đêm đông, tế tư nói, ta sẽ hại chết người ta yêu nhất.

[ 🌸 ]

Tác giả: Khất Tú Phương Hoa

Thể loại: cổ đại, đoản, SE

Bìa truyện: des by @khattuphuonghoa

(Truyện chỉ đăng tải trên Wattpad)

NẾU THÍCH TRUYỆN, ĐỪNG QUÊN BẤM FOLLOW, VOTE VÀ CMT "ỦN MÔNG" HOA NHÉ!

Truyện đang xem

Về tác giả