Đọc Truyện Này, Lạnh Lùng Tôi Yêu Em. - GICUNGCO.ORG

Tác giả: Kim Tuyền gọi tui là T hay KT.


Boy&Boy, lạnh lùng thụ, lạnh lùng công(có một ôn nhu). Sẽ không H. Hơi mạnh bạo và có những lời không hay cho lắm của cả hai nhân vật nên các bạn không thích thì có thể không đọc.

Cốt truyện: đọc rồi sẽ biết. Nhưng truyện sẽ là do JungKook kể.

Nhân vật chính: Kim TaeHyung & Jeon JungKook

Kamsa ❣

Truyện đang xem

Về tác giả