Đọc Truyện [namseok] cho thời thanh xuân sẽ qua - GICUNGCO.ORG

tình yêu cần đến hai người viết nên. thêm một sẽ thừa, thiếu một lại chẳng trọn vẹn yêu thương.

[kim namjoon's diary]

Truyện đang xem

Về tác giả