Đọc Truyện namseok × 2 + 5 = 1 - GICUNGCO.ORG

hai người đàn ông và năm đứa trẻ - một gia đình tuy không hoàn hảo nhưng lại thật hạnh phúc.
lấy cảm hứng từ: "dad adopts four kids, give them childhood he never had" trên YouTube.

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 10,238,486

Luợt xem: 25,582,235

Luợt xem: 28,916,110

Luợt xem: 6,210,029

Luợt xem: 407,924

Luợt xem: 345,027

Luợt xem: 8,804,389