Đọc Truyện Nam Phụ Muốn Bỏ Trốn [ĐM/Xuyên Sách/Np] - GICUNGCO.ORG

Tác giả BG mặt ngoài ôn nhu, bên trong lãnh đạm xuyện vào cuốn tiểu thuyết vườn trường nữ chủ viết tặng sinh nhật bạn gái.
Và câu chuyện về kế hoạch trốn chạy khỏi các nam chủ bắt đầu từ đây.......
________________
Truyện được edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả.
Từng đọc truyện rồi nhưng đã bị editor xoá nên muốn thử edit lại.

Truyện đang xem

Về tác giả