Đọc Truyện My Overprotective Brother [Boboiboy Fanfiction_Trans] - GICUNGCO.ORG

Original Author: @NFathiatulnisaZ
Lấy cảm hứng từ @eritau :D
.
.
.
Nguồn ảnh: @Yukiredmix
Edit ảnh: Kamisato Sansha
Tuyến nhân vật thuộc về Monsta/Animonsta
LƯU Ý: Đây không phải là tác phẩm do tôi viết ra. Truyện đã được sự cho phép của tác giả để dịch ra. Không mang đi đâu hay chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả gốc.

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 26,486,756

Luợt xem: 2,975,115

Luợt xem: 156,152,979

Luợt xem: 48,126,442

Luợt xem: 6,121,433

Luợt xem: 17,375,400

Luợt xem: 1,610,834

Luợt xem: 7,723,567

Luợt xem: 4,669,594

Luợt xem: 4,762,282