Đọc Truyện Mưa Trên Mái Trường - GICUNGCO.ORG

-"mày nói xem, tại sao Vân lại ghét thằng Hoàng đến thế ?" - một đứa con gái trong lớp chóng cầm ngán ngẩm nhìn hai ban cán sự đang cãi nhau âm xầm lên.


-" tại vì thằng Hoàng ghét con Vân?"- thằng bạn bên cạnh thờ ơ đáp lời.


-" tóm lại sao chúng nó ghét nhau nhỉ ??"- đứa con gái đó nghĩ ngợi rồi chợt nhớ, nói lên -" ủa hình như chúng nó đang yêu nhau mà ??"


-" ờ hơ, hai đứa đó là một cặp mà ?"- mặt bạn nam hơi ngơ rồi vỗ tay cái bốp như chuyện này đã xảy ra nhưng chẳng ai nhớ.


ôi thế hai đứa điên hằng ngày cãi nhau ngoài cửa lớp là người yêu nhau à

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 6,888,546

Luợt xem: 4,887,552

Luợt xem: 20,894,584

Luợt xem: 971,762

Luợt xem: 5,159,686