Đọc Truyện Mớ Hỗn Độn | bottom Namjoon - GICUNGCO.ORG

Namjoon đang giấu mọi người một bí mật to lớn


author: Nắng

ngày bắt đầu: 25/11/2019
ngày kết thúc: 28/11/2019

pairing: vkookmon

disclaimer: nhân vật không thuộc về tác giả, mọi tình tiết đều hư cấu, viết với mục đích phi lợi nhuận

warning: truyện có cảnh hiếp dâm, ngoại tình

Highest rank: 1#bottomnamjoon (7/1/2020), 4#threesome (11/1/2020)

Truyện đang xem

Về tác giả