Đọc Truyện [ MEWGULF ]  Ai là người tôi yêu? (Hoàn) - GICUNGCO.ORG

"Cuộc sống tôi đã quá đổi khó khăn và đau thương rồi. Nếu trước kia vì giữ lại mạng sống cho mẹ mà ngày ngày phải uy phục anh thì hôm nay, chẳng còn gì để mất nữa, tôi không thể chịu đựng anh thêm được đâu"

"Mẹ...mau tìm cách giữ cậu ấy lại, con hứa sẽ không làm phiền và kiếm chuyện la mắng cậu ấy nữa..."

"Gulf, cuối cùng em vẫn chọn cách rồi xa tôi???"

Truyện đang xem

Về tác giả