Đọc Truyện [Meanie][Trans] Kẹo - GICUNGCO.ORG

Au: sweaterpawwonwoo
Editor: nnyn
-----------------
Summary: Mỗi ngày Wonwoo đều nhận được kẹo từ một người hâm mộ bí mật.
-----------------
TRANS ĐÃ ĐC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA EDITOR!!!!
----------------
~Enjoy~

Truyện đang xem

Về tác giả