Đọc Truyện Mẹ nhỏ trong phòng - GICUNGCO.ORG

CẢNH BÁO: Có giam cầm, cưỡng chế ái, ép buộc, có em bé, phi logic, truyện ngược và có nhiều yếu tố nhạy cảm, không tam quan, không đạo đức.

Ai không thích, chưa đủ tuổi mời lướt qua. Nên nhớ tác giả không ép bạn đọc. Mà đã cố vô đọc xong này nọ này kia mình không chịu trách nhiệm, ảy chỉa ráng chịu.🫵

Truyện mình tự viết, mô típ không có gì mới mẻ, câu cú có lủng củng mong mọi người bỏ qua, lấy tâm thế đọc cho vui thôi nha mn❤️

KHÔNG REUP, truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad.

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 6,584,574

Luợt xem: 1,663,658

Luợt xem: 23,024,515

Luợt xem: 4,994,622

Luợt xem: 7,418,390