Đọc Truyện mấy chuyện yêu đương. - GICUNGCO.ORG

những short mà mình nghĩ ra trong mùa hè dính mông ở nhà.


đây là những couple mà mình viết của tubatu, nếu có gì không phải hãy nói cho mình, cảm ơn mấy bạn rất nhiều nha(๑˃̵ᴗ˂̵)و

Truyện đang xem

Về tác giả