Đọc Truyện Mắt Biếc hậu truyện - Ngạn ở Miền Nam - GICUNGCO.ORG

Một fan-fic theo chân Ngạn sau khi anh bỏ làng mà đi
Ngạn đã đột ngột bỏ Trà Long lại ở làng Đo Đo mà khăn gói vào Nam.
Lý do mà Ngạn bỏ đi là gì? Bởi vì Mắt Biếc vẫn còn châm lửa đốt Ngạn mỗi đêm.
Ngạn bỏ đi để mong ngọn lửa đó tắt, mong làm lại cuộc đời, bỏ mặc Trà Long ở lại. Thế nhưng...
Câu chuyện có vẫn còn tiếp tục... Với những nhân tố mới...
Nhân dịp Victor Vũ chuyển thể Mắt Biếc và có người trên Voz chế Mắt Biếc nên mỗ viết hậu truyện luôn ! :D

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 6,888,421

Luợt xem: 4,887,519

Luợt xem: 20,893,615

Luợt xem: 5,159,356

Luợt xem: 971,658