Đọc Truyện [Mahito] Kẻ Thất Bại Của Tạo Hoá - GICUNGCO.ORG

Con người vốn dĩ chúng nó đều là những tác phẩm được mài dũa bởi tạo hóa, vậy thì còn chú linh là gì? Thứ được tạo ra từ cảm súc tiêu cực hay là những nỗi sợ hãi, thù hận của con người. Có lẽ từ đầu chúng vốn là những thất bại của tạo hoá, đáng nhẽ chúng phải là những kiệt tác chứ tại sao chúng chỉ có thể sống chốn chui chốn nhũi vì lũ chú sư? tại sao con người lại ngu ngốc đến vậy? Vì đơn giản chúng chỉ là những thứ thất bại.
Cp: Mahito x reader
Thể loại: Fanfiction, Char x reader

Truyện đang xem

Về tác giả