Đọc Truyện magnet love | taekook - GICUNGCO.ORG

Tôi không ghét sự đổi mới, cũng vui vẻ mà chấp nhận cá tính của mỗi người.

Nhưng lúc mà tôi bắt đầu biết ghét sự khác biệt giữa mình và Taehyung, tôi nhận ra mình đã chẳng nhận được lời cảnh báo nào để đừng rơi vào tình yêu.

Và rồi cứ tiếp tục rơi cho đến khi đổ vỡ.

Magnet love | Taekook
by gomdorithhannee

Truyện đang xem

Về tác giả