Đọc Truyện (ma kết cự giải) anh yêu em bé ngốc - GICUNGCO.ORG

Là người đàn ông vàng nhưng đến năm hai mươi chín còn chưa chịu kết hôn. Không những thế rất nhiều lần người trong nhà giục anh kết hôn.

Nhưng nhân duyên định mệnh của anh vẫn đang từ từ đi tới.

Truyện đang xem

Về tác giả